(249) Τιμητικός Τόμος 1821-2021 – Festschrift 1821-2021

        

Κατεβάστε δωρεάν τον Τιμητικό Τόμο 1821-2021 ως PDF (96 MB)

 

Kostenloser Download der Festschrift 1821-2021 als PDF (96 MB)

Η Ελλάδα και η Βαυαρία μπορούν να ανατρέχουν σε περισσότερα από 200 χρόνια κοινής ιστορίας και σε μια σχέση που έχει γίνει και φιλία. Το 2021 ήταν ένα σημαντικό επετειακό έτος για την Ελλάδα, καθώς συμπληρώθηκαν 200 χρόνια από την έναρξη του ελληνικού αγώνα για ελευθερία, ο οποίος οδήγησε στην ανεξαρτησία της Ελλάδας και στην ίδρυση του σύγχρονου Ελληνικού Κράτους. Η Ελληνική Επανάσταση είναι ένα γεγονός σημαντικής ιστορικής σημασίας και ως τέτοιο έχει σημαντική θέση στην κουλτούρα της μνήμης, καθώς αντιπροσωπεύει την αναγέννηση της ελληνικής ταυτότητας και του πολιτισμού. Μεγάλη σημασία αποδίδεται στον κεντρικό, υποστηρικτικό ρόλο του βασιλιά Λουδοβίκου Α΄ της Βαυαρίας και του φιλελληνικού κινήματος στην Ευρώπη.

Ο μεγάλος ενθουσιασμός για την αρχαία Ελλάδα είχε ήδη αναζωπυρωθεί στην εποχή του κλασικισμού στα τέλη του 18ου και στις αρχές του 19ου αιώνα: Αυτό εκδηλώθηκε σε έργα φιλοσοφίας ή λογοτεχνίας όπως ο „Φάουστ“ του Γκαίτε ή η „Ιφιγένεια εν Ταύροις“ καθώς και ο „Υπερίων“ του Χόλντερλιν, μεταξύ άλλων. Ήταν μια εποχή -πριν ακόμη στεφθεί βασιλιάς της Ελλάδας ο Όθωνας Α΄- κατά την οποία οι άνθρωποι στη Δυτική Ευρώπη και όχι μόνο στο Βασίλειο της Βαυαρίας, ένα από τα πνευματικά κέντρα του φιλελληνικού κινήματος του 19ου αιώνα, αναζητούσαν “ με ψυχή τη γη των Ελλήνων „.

Παρά τη στενή σχέση μεταξύ Ελλάδας και Βαυαρίας, δεν υπήρχαν μόνο καλά αλλά και άσχημα ιστορικά γεγονότα. Ωστόσο, η ιδιαίτερη σχέση μεταξύ των δύο χωρών πέρα από μερικές παραφωνίες, διατηρήθηκε μέχρι σήμερα.

Ο παρών Τιμητικός Τόμος χρησιμεύει ως θεμέλιο για μια εποικοδομητική, εμπιστευτική και διαρκή συνεργασία μεταξύ ισότιμων εταίρων. Αποσκοπεί, πρώτον, σε μια αναδρομή στο παρελθόν, το παρελθόν και, τέλος, με μια ματιά στο παρόν, να παράσχει προτάσεις για τη διοργάνωση και τη διαμόρφωση ενός κοινού μέλλοντος.

Η Ελλάδα και η Βαυαρία βαδίζουν μαζί στο σήμερα και στο αύριο, επιδιώκοντας διαρκώς νέες συνεργασίες και αλληλοϋποστήριξη, ώστε να θωρακιστούν απέναντι στις προκλήσεις των καιρών αυτών με συνοχή και αποφασιστικότητα, αλλά και να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες για περαιτέρω συνέργειες. Ο στόχος που πρέπει να επιδιωχθεί εδώ είναι τόσο η προώθηση της παραγωγικής συνεργασίας μεταξύ φορέων και επιχειρήσεων όσο και η ενίσχυση των διαπροσωπικών σχέσεων και της αμοιβαίας κατανόησης. Η παρούσα αναμνηστική έκδοση έχει ως στόχο να αναδείξει τη σημασία της διατήρησης της ελληνοβαυαρικής φιλίας μέσα από τον εταιρικό διάλογο σε πολιτικό, κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο, προκειμένου να αναπτυχθεί και να εδραιωθεί η αμοιβαία κατανόηση και εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο χωρών. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι στόχος της αναμνηστικής έκδοσης δεν είναι η ιστοριογραφική καταγραφή ιστορικών γεγονότων, αλλά η εστίαση στις θετικές πτυχές της ιστορίας των ελληνοβαυαρικών σχέσεων.

(απόσπασμα από τον πρόλογο του εκδότη)

Η βιβλιοπαρουσίαση του Τιμητικού Τόμου θα πραγματοποιηθεί στις 20 Μαρτίου 2024 στη Βαυαρική Βουλή με τη συμμετοχή επίσημων εκπροσώπων της ελληνικής και της βαυαρικής Πολιτείας. (με ξεχωριστή πρόσκληση).
Από τις 21 Μαρτίου 2014, ο Τιμητικός Τόμος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας, ώστε να μπορεί ο καθένας να δει το περιεχόμενό του.

////////////////////////////////////////////////////////////

Griechenland und Bayern blicken auf eine mehr als 200 Jahre andauernde gemeinsame Geschichte und Beziehung zurück, die auch zu einer Freundschaft geworden ist. Das Jahr 2021 ist ein bedeutsames Jubiläumsjahr für Griechenland gewesen, da sich in diesem Jahr der Beginn des griechischen Freiheitskampfes zum 200. Mal jährte, der zur Unabhängigkeit Griechenlands sowie zur Gründung des modernen griechischen Staates führte. Die Griechische Revolution ist ein Ereignis von wesentlicher historischer Bedeutung und besitzt als solches in der Erinnerungskultur einen symbolischen Charakter, da sich in ihm die Wiedergeburt der griechischen Identität und Kultur konstituiert. Ein hoher Stellenwert wird dabei der zentralen, unterstützenden Rolle König Ludwigs I. von Bayern und der philhellenischen Bewegung in Europa beigemessen.

Die große Begeisterung für das antike Griechentum war bereits im Zeitalter des Klassizismus, Ende des 18. respektive Anfang des 19. Jahrhunderts, entflammt: Dies manifestierte sich unter anderem in den Werken der Philosophie oder der Literatur wie in Goethes „Faust“ oder „Iphigenie auf Tauris“ sowie in Hölderlins „Hyperion“. Es war die Zeit – noch bevor der Wittelsbacher Otto I. zum König von Griechenland gekürt wurde – in der man in Westeuropa und nicht zuletzt im Königreich Bayern, einem der geistigen Zentren der philhellenischen Bewegung des 19. Jahrhunderts, „das Land der Griechen mit der Seele“ suchte.

Trotz der engen Beziehungen zwischen Griechenland und Bayern gab es in ihrem Verlauf nicht nur Höhen, sondern auch Tiefen. Die besondere Beziehung zwischen beiden Ländern konnte jedoch, von einigen Dissonanzen abgesehen, aufrechterhalten werden.

Diese Festschrift dient als Fundament für eine konstruktive, vertrauensvolle und beständige Kooperation gleichwertiger Partner. Sie soll, zunächst mit einem Rückblick in die Vergangenheit und schließlich mit einem Blick in die zeitliche Gegenwart, Anregungen für die Gestaltung einer gemeinsamen Zukunft geben.

Griechenland und Bayern schreiten zusammen in das Heute und Morgen und streben ständig nach neuen Kooperationen und gegenseitiger Unterstützung, um sich gegen die Herausforderungen dieser Zeit durch Zusammenhalt und Entschlossenheit zu wappnen sowie neue Impulse und Synergien zu schaffen. Das Ziel, das hierbei verfolgt werden sollte, ist sowohl die Förderung der produktiven Zusammenarbeit der Institutionen und Unternehmen als auch die Stärkung der zwischenmenschlichen Beziehungen und des gegenseitigen Verständnisses. Diese Festschrift soll dazu dienen, die Wichtigkeit der Bewahrung der griechisch-bayerischen Freundschaft durch den partnerschaftlichen Dialog auf politischer, sozialer und kultureller Ebene hervorzuheben, um dadurch das gegenseitige Verständnis und Vertrauen beider Länder ausbauen zu können und zu festigen. Des Weiteren sei darauf hingewiesen, dass die Festschrift nicht darauf abzielt, eine geschichtswissenschaftliche Darstellung der historischen Ereignisse zu liefern, sondern insbesondere auf die positiven Seiten der griechisch-bayerischen Beziehungsgeschichte Bezug nimmt.

(Abschnitt aus dem Vorwort des Herausgebers)

Die Buchpräsentation der Festschrift findet am 20. März 2024 im Bayerischen Landtag unter Teilnahme offizieller Vertreter des griechischen und bayerischen Staates statt. (Geladene Gäste).
Ab dem 21. März 2014 wird die Festschrift auf unserer Internetseite veröffentlicht, so dass jeder den Inhalt der Festschrift einsehen kann.